Vše pro teplo.cz > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obsah

 1. Definice pojmů
 2. Úvodní ustanovení
 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 4. Dodací a platební podmínky
 5. Odpovědnost za vady
 6. Záruka a záruční lhůty
 7. Reklamace
 8. Ochrana osobních údajů

Definice pojmů

Prodávající
Prodávajícím je společnost MESSY s.r.o., se sídlem Olivová 1412, 251 68 Kamenice, Česká republika, IČO: 451 49 178, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9650.

Kupující
Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, s níž MESSY s.r.o. uzavřela Smlouvu ( jak je definováno níže ).

Smlouva
Smlouvou se rozumí smlouva o prodeji zboží uzavřená mezi MESSY s.r.o., jakožto prodávajícím, a Kupujícím, která se řídí těmito obchodními podmínkami.

Internetový obchod
Internetovým obchodem je míněna počítačová aplikace umístěná na doméně www.vseproteplo.cz. Vlastníkem této domény a provozovatelem internetového obchodu pod názvem VSEPROTEPLO.CZ je společnost MESSY s.r.o.. Fotografie a obrázky uvedené u zboží jsou pouze ilustrativní.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré nákupy uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu VSEPROTEPLO.CZ. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Zákonné vymezení kupní smlouvy
Pokud je kupujícím podnikatelský či právní subjekt (společnost, firma, živnostník, organizace, podnikající fyzická osoba a pod.), kupní smlouva je uzavírána dle obchodního zákona.
Pokud je kupujícím občan – fyzická osoba (nepodnikající), kupní smlouva je uzavřena dle občanského zákona.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné.

Platnost objednávky
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Před odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího, a že bezvýhradně a dobrovolně akceptuje veškerá ustanovení a odstavce tohoto dokumentu a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících.

Ověření objednávky
Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, v němž potvrzuje kupujícímu přijetí objednávky, způsob provedení platby a předpokládanou cenu produktů. Prodávající rovněž informuje kupujícího o možnosti sledování aktuálního stavu vyřizování objednávky v zákaznické sekci e-shopu.

Zrušení objednávky
Kupující má možnost zrušit objednávku do 30 minut od jejího provedení. Po uplynutí této doby již nelze objednávku zrušit a kupující má pouze právo odstoupit od kupní smlouvy viz „Odstoupení od kupní smlouvy ( vrácení zboží )“.

Odmítnutí objednávky
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující dříve neplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, popřípadě jinak porušil obchodní podmínky prodávajícího, nebo je v prodlení s platbami ve prospěch prodávajícího.
Prodávající má právo od kupní smlouvy ( závazné objednávky ) odstoupit, stane-li se plnění nemožným ( např. nedodáním zboží ze strany výrobce ) – a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem, vrátí prodávající kupujícímu celou částku neprodleně po doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Je-li kupujícím fyzická osoba, má dle §53 odst. 6 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě musí kupující o vrácení zboží předem prodávajícího informovat písemně ( doporučeným dopisem). Nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebení je kupující povinen zaslat zpět doporučeně spolu s uvedením čísla objednávky a čísla svého bankovního účtu. Náklady za dopravu zpět hradí kupující, prodávající si vyhrazuje možnost odmítnout převzetí zásilky zaslané obyčejně či na dobírku. Po obdržení vráceného zboží bude odpovídající částka zaslána na uvedené číslo účtu do 30 dnů.

Dodací a platební podmínky

Cena zboží
Uvedená cena zboží je platná pouze do vyprodání zásob či do provedení aktualizace cen v internetovém obchodě. V případě, že zboží není v době objednání zákazníkem skladem (dostupnost "na zakázku“), je uváděná cena pouze orientační. Pokud bude po naskladnění prodejní cena zboží jiná, vyrozumí o tom prodávající kupujícího a ten má možnost objednávku zrušit či potvrdit za nových podmínek.

Způsob platby
Kupní cenu je možno uhradit:
a) dobírkou při odběru zboží prostřednictvím České pošty, kurýrní nebo spediční firmy
b) platbou předem – bezhotovostním převodem na účet prodávajícího

Doprava zboží
Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dopravy zboží na území České republiky. Podmínkou pro dodání v uvedených termínech jsou
• ověření objednávky
• volné skladové zásoby objednaného zboží v množství objednaném na elektronické objednávce
• případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího.
Objednané zboží je expedováno nejpozději následující pracovní den po splnění výše uvedených podmínek pro dodání zboží. V případě dodání objednaného zboží vlastní dopravou prodávajícího, dohodnou si prodávající s kupujícím přesný termín dodání zboží.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu způsobu dopravy či jeho cenu v závislosti na konkrétním druhu zboží (rozměry, hmotnost, množství, …) nebo možnostech dopravce.

Na adresu dodání s dobírkou – Česká pošta – obyčejný balík
Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech do 2–3 dní od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu ve schránce „oznámení o uložení zásilky“. Pokud si kupující zásilku nevyzvedne do 7 dnů, vrací se zásilka prodávajícímu a je postupováno dle bodu „Nepřevzetí zboží“.
Způsob dodání zboží prostřednictvím České pošty je omezen hmotností do 5 kg
Způsob platby: dobírkou nebo platba předem ( převodem na účet prodávajícího )
Ceny: 110 Kč vč. DPH poštovné
50 Kč vč. DPH doběrečné

Na adresu dodání s dobírkou – Kurýrní služba TOPTRANS
Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech do 1–2 dní od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zkontaktuje jej na telefonním čísle uvedeném v objednávce a dohodne další termín závozu. Zásilka je pak uložena na depu dopravce. Pokud si kupující zásilku nevyzvedne do 9 dnů, vrací se zásilka prodávajícímu a je postupováno dle bodu „Nepřevzetí zboží".
Způsob dodání zboží prostřednictvím Kurýrní služby TOPTRANS je omezen hmotností do 30 kg
Způsob platby: dobírkou nebo platba předem ( převodem na účet prodávajícího )
Ceny: 350 Kč vč. DPH dopravné
50 Kč vč. DPH doběrečné

Na adresu dodání s dobírkou – Spediční služba TOPTRANS
Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech do 1–2 dní od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zkontaktuje jej na telefonním čísle uvedeném v objednávce a dohodne další termín závozu. Zásilka je pak uložena na depu dopravce. Pokud si kupující zásilku nevyzvedne do 9 dnů, vrací se zásilka prodávajícímu a je postupováno dle bodu „Nepřevzetí zboží“.
Způsob dodání zboží prostřednictvím Spediční služby TOPTRANS není omezeno hmotností
Způsob platby: dobírkou nebo platba předem ( převodem na účet prodávajícího )
Ceny: účtují se ceny dle výpočtového programu zveřejněného na webu společnosti TOPTRANS, podkladem pro výpočet je hmotnost zásilky a vzdálenost v km mezi místem expedice zboží ( Kamenice – PSČ: 251 68 ) a místem dodání zboží
Cenu dopravy sdělí prodávající kupujícímu e-mailem následně po ověření objednávky.

Na adresu dodání bez dobírky
Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že platba byla provedena předem nebo si kupující dohodne s prodávajícím platbu individuálním způsobem. Kupující je povinen převzít objednané zboží od třetí osoby (logistického partnera prodávajícího), která mu toto dodá prostřednictvím dopravce. Prodávající jako dlužník s tímto způsobem splnění závazku dodat objednané zboží souhlasí.
Omezení hmotnosti a ceny dopravy resp. poštovného jsou stejné jako v případě dodání s dobírkou. Doběrečné není účtováno.

Na adresu dodání – Vlastní přeprava prodávajícího
Zboží je dodáno přímo prodávajícím. Prodávající doručuje zboží v pracovních dnech do 7 dní ode dne ověření objednávky. Prodávající a kupující si domluví přesný termín dodání zboží. Pověřený pracovník prodávajícího ( řidič ) zkontaktuje v den dodání zboží kupujícího na telefonním čísle uvedeném v objednávce a upřesní s ním čas dodání zboží. Pokud si kupující zásilku z nějakého důvodu nepřevezme, je postupováno dle bodu „Nepřevzetí zboží".
Způsob dodání zboží vlastní přepravou prodávajícího je omezen hmotností do 1 500 kg
Způsob platby: platba předem ( převodem na účet prodávajícího )
Ceny: 10,40 Kč vč. DPH za ujetý kilometr
Podkladem pro výpočet ceny za dopravu je vzdálenost v km mezi místem expedice zboží ( Kamenice ) a místem dodání zboží, přičemž se počítají obě cesty.
Cenu dopravy sdělí prodávající kupujícímu e-mailem následně po ověření objednávky.

Osobní odběr
Kupující se zavazuje odebrat zboží na místě určeném prodávajícím pro osobní odběr. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedených podmínek pro dodání zboží.
Pokud je zboží skladem a kupující provede objednávku v prac.den do 12:00, bude zboží připraveno k vyzvednutí od 8:00 do 16.00 následu­jící den.

Nepřevzetí zboží
Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu cenu dopravy a smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč s DPH v případě vyexpedování zboží kupujícímu či připravení k osobnímu odběru, kdy kupující zboží nepřevezme dle uvedených podmínek, pokud se obě strany nedohodnou jinak (např. možnost druhého zaslání). Nepřevzetí zboží je navíc kvalifikováno jako porušení obchodních podmínek ze strany kupujícího.

Odpovědnost za vady

Prodávající vystupuje jako distributor zboží, které sám nevyrábí. Prodávající odpovídá za vady, které prokazatelně zavinil, a které má zboží v okamžiku jeho dodání kupujícímu. Zajišťuje-li prodávající rovněž montáž zboží u kupujícího, rozumí se okamžikem dodání, převzetí dokončeného díla. Prodávající v žádném případě ( ani v případě, že s dodávkou zajišťuje rovněž montáž ) nezodpovídá za škody vzniklé vadným výrobkem nebo montáží na dalších konstrukcích , předmětech nebo zdraví kupujícího ani třetích osob. Prodávající dodává zboží výhradně dle specifikace kupujícího ( a to i v případě montáže ) a neručí tedy za jeho vhodnost pro konkrétní použití, ani za splnění zákonných a jiných podmínek souvisejících s jeho použitím ( stavební povolení, revize apod. ). Za veškeré materiálové vady, za dodání a aktuálnost předepsaných dokladů, prohlášení, certifikací a shodu materiálu odpovídá výrobce.

Poškození při přepravě
Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží předáno kupujícímu v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží od dopravce nepřevzít. V tomto případě je vždy povinností kupujícího, za přítomnosti pracovníka dopravce, provést detailní prohlídku zboží a vyhotovit příslušný škodní protokol. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Na základě škodního protokolu bude zákazníkovi (po uzavření škodní události s dopravcem) poskytnuta přiměřená sleva, odstraněna závada, nebo dodán nový výrobek.

Mechanické poškození
Mechanické poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je kupující povinen ihned písemně sdělit prodávajícímu, nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.
Výrobky jsou při expedici kontrolovány a baleny dostatečně, aby nemohlo dojít k mechanickému poškození při vynaložení přiměřené péče ze strany přepravce. Je doporučeno věnovat náležitou pozornost i relativně drobným poškozením přepravních obalů, protože po převzetí zásilky od dopravce leží důkazní břemeno o mechanickém poškození na straně kupujícího a dopravce se ke zpětnému uznání škody zpravidla staví zamítavě.

Nekompletnost dodávky
Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturovaným a skutečně dodaným zbožím (v druhu, kompletnosti nebo množství), je povinen podat ihned (nejpozději do 24 hodin) písemně zprávu prodávajícímu (pro urychlení je vhodné obratem provést i telefonické hlášeni). K pozdějším reklamacím nelze přihlédnout.

Záruka a záruční lhůty

Pro zboží dodávané prodávajícím, platí záruční doba v délce 2 roky, případně v délce stanovené zákonem je-li tato delší než 2 roky, případně dle záručního listu výrobce, pokud je tato delší než 2 roky. Záruka se vztahuje pouze na případy, kdy byly dodrženy veškeré montážní, provozní s údržbové předpisy dané prodávajícím, jakož i podmínky navrhování, montáže, provozu a údržby dané zákony ČR, oborovými a vládními nařízeními a ČSN.
Pro přírodní materiály dodávané prodávajícím ( např. TUFA ) platí, že jednotlivé kusy nemusí mít identický vzhled, rozměry ani kvalitu, a že dodávka může obsahovat rovněž část bloků resp. dílů poškozených nebo s poškozenými hranami.

Zánik záruky
Záruka zaniká při:

 • poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí ), manipulaci a skladování
 • mechanickém poškození ( např. pádem, působením jiných konstrukcí nebo předmětů )
 • použití neoriginálních komponent, neodborné instalaci nebo úprav, neodborném uvedení do provozu, neodborném zacházení, obsluhou či skladování, zapojení odporujícím příslušným normám
 • při překročení maximálních provozních hodnot ( u komínů zejména teploty spalin )
 • při nedodržení podmínek uvedených v prohlášení o shodě a certifikaci výrobku
 • použití, které je v rozporu s návodem k použití, nebo obvyklým způsobem použití
 • používání zboží v podmínkách, které jsou v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 • poškození vnějšími vlivy nebo živly
 • poškození nadměrným zatěžováním nebo opotřebením, v případě komínů rovněž zanesením sazemi nebo dehtem
 • porušení ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou)
 • neprovedení kontrol výrobku, pokud jsou stanoveny výrobcem, dodavatelem, ČSN nebo jakýmkoliv jiným zákonným způsobem
 • nepotvrzení záručního listu ( pokud to výrobce požaduje ) oprávněnou osobou

Záruka nemůže být uplatněna ani v případě, že:

 • způsob provedení nebo používání jsou v rozporu s projektem, kolaudačním rozhodnutím, ČSN, zákonem případně revizní nebo kontrolní zprávou, a to ani v případě, že montáž provádí přímo prodávající, pokud není písemně potvrzena vyjímka

Pokud vznikne rozpor mezi záručními podmínkami dle těchto obchodních podmínek a záručními podmínkami dle výrobce konkrétního materiálu, platí vždy záruční podmínky dle záručního listu výrobce.

Reklamace

V případě, že zboží vykazuje vady, na které se vztahuje oprávněná záruka, je výrobce prostřednictvím prodávajícího povinen buď zboží vyměnit anebo tyto vady bezplatně odstranit, volba z těchto nároků náleží prodávajícímu. Výrobce prostřednictvím prodávajícího se též může s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z kupní ceny. Kupujícímu nepřísluší náhrady ani ručení za škody, které přesahují ceny uznaného, chybně vyrobeného zboží.

Postup při vyřizování reklamace
Veškeré reklamace jsou uplatňovány u výrobce konkrétního zboží prostřednictvím prodejce.
Kupující informuje prodávajícího o reklamaci písemně doporučeným dopisem odeslaným na adresu prodávajícího.
Kupující co nejvýstižnějším způsobem popíše závadu, její projevy, případně četnost výskytu a k reklamaci doloží doklad o vlastnictví zboží ( faktura, účtenka – kopie ), záruční list ( byl-li součástí nákupu ), povinné dokumenty, nezbytné k uvedení zboží do provozu ( např. revizní zpráva, kolaudace, stavební povolení ) a doklady o povinných kontrolách ( jsou-li předepsány ).

Případné reklamace jsou vyřizovány v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Reklamaci prodávající obratem předá výrobci, který ji vyřídí co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Pokud nedojde k dohodě, má kupující právo vymáhat náhrady přímo na výrobci.

Ochrana osobních údajů

Prodávající respektuje a chrání soukromí kupujícího v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb, v aktuálním znění.
Aby prodávající mohl nabídnout komplexní služby, potřebuje znát a evidovat některá osobní data kupujícího. Prodávající respektuje soukromí kupujícího, s veškerými daty zachází jako s důvěrnými informacemi a chrání je před zneužitím. Některé údaje jsou nezbytné pro provedení účetních operací, archivaci daňových dokladů či identifikaci bankovních převodů.

Osobní údaje
Je-li kupující fyzická osoba, zadává při nákupu resp. registraci tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonické spojení.
Je-li kupující právnická osoba, zadává při nákupu resp. registraci navíc následující údaje: jméno firmy, sídlo firmy, IČO a DIČ.
Tyto údaje jsou nezbytné k identifikaci a ke komunikaci s kupujícím, k realizaci prodeje zboží, provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu, popřípadě identifikování platby kupujícího učiněnou bankovním převodem.

Údaje o činnostech
Údaje o nákupech, reklamacích a dalších činnostech v tomto internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí
Všechna data, která prodávající od kupujícího získá, včetně informací o nákupech, chrání prodávající před zneužitím a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího. Výjimkou jsou společnosti zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky. Prodávající tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby.
Prodávající si vyhrazuje právo využít údaje, poskytnuté kupujícím, k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak může kupující prodávajícímu jednoduše sdělit, že si toto nepřeje a takové používání prodávajícímu zakázat. Kupující má rovněž právo kdykoliv prodávajícímu písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech osobních údajů, které kupující prodávajícímu dříve poskytl.

Souhlas
Používáním tohoto internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a používáním informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.